Genus och etnicitet i äldreomsorgen

Genus och etnicitet i äldreomsorgen

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€15.00

Quick Overview


Virtala, Irene
Genus och etnicitet i äldreomsorgen. Röster från sverigefinska pensionärer
Siirtolaisuusinstituutti
Migrationsstudier - B 5
Turku 2012, 78 s.

Details

Doktor Irene Virtalas boken har fokus på sverigefinska pensionärers erfarenheter och tankar kring åldrande samt kring behov och önskemål angående äldreomsorgen. Centrala teman tangerar språkfrågan, längtan till naturen, betydelsen av tillgången till ett socialt nätverk, behovet av att bearbeta krigstrauman, anhörigomsorgen länderna emellan, existentiella frågor och tankar kring återflyttning till fäderneslandet som senior.

Additional Information

ISBN 978-952-5889-25-3
ISSN 0358-0083