Geisterglaube in Ingermanland. I

Geisterglaube in Ingermanland. I

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00
OR

Quick Overview


Honko, Lauri
Geisterglaube in Ingermanland. I
Finnish Academy of Science and Letters
FF Communications 185
Pieksämäki 1991, 2. aufl., 470 S.

Details

Tutkimuksen kohteena on inkeriläisten kodinhaltioihin liittyvä perinne ja muistitieto. Haltiauskoa, sen rituaalisia ilmenemismuotoja ja siihen liittyviä yksilöllisiä kokemuksia tutkitaan funktioanalyyttisesti, tarkastelemalla uskovaa yksilöä ja yhteisöä psykologian ja sosiologian tarjoamista näkökulmista. Perinteentutkimuksen ongelmanasetteluista tulevat lisäksi esiin yksilö- ja kollektiivitradition suhteiden määrittely sekä perinnelajianalyysi.

Additional Information

ISBN 951-41-0646-6
ISSN 0014-5815