Fysiikan laboratoriotyöt

Be the first to review this product

Availability: In stock

€23.20

Quick Overview


Vaari, Jukka
Fysiikan laboratoriotyöt
Suomen Fyysikkoseura
Suomen Fyysikkoseuran julkaisuja 4
Jyväskylä 1998, 3. uud. p., 258 s.

Details

KIrjaan on koottu 39 laboratoriomittausta klassisen fysiikan sekä atomi- ja ydinfysiikan alueilta. Työt on suunniteltu antamaan yliopisto- tai korkeakoulutasoiset fysiikan perustiedot hallitsevalle hankilölle käytännön opetusta kokeellisten mitausten tekemiseen, fysikaalisten mallien testaamiseen, tulosten analyysiin ja teknisen raportin kirjoittamiseen. Varsinaisten työnkuvausten lisäksi kirjassa on omat lukunsa mittaustulosten tilastollisesta analyysistä sekä radioaktiivisen säteilyn havaitsemisesta ja tilastollisesta luonteesta.

Additional Information

ISBN 951-96117-9-7
ISSN 0785-5893