From Austere <i>wabi</i> to Golden <i>wabi</i>

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€35.00

Quick Overview


Torniainen, Minna
From Austere wabi to Golden wabi. Philosophical and Aesthetic Aspects of wabi in the Way of Tea
Finnish Oriental Society
Studia Orientalia 90
Vammala 2000, xii + 330 pp.

Details

Wabi oli alunperin runoudessa käytetty termi, jonka avulla kuvattiin pääasiassa epätoivoa, surua, haikeutta, vaatimattomuutta tai jopa köyhyyttä. Minna Torniaisen tutkimus perustuu muromachi-kauden Japanin klassiseen kirjallisuuteen ja tarkastelee niissä esiintyvän wabi-käsitteen filosofisia ja esteettisiä ilmenemismuotoja. Poikkitieteellisyydessään tutkimus luo uuden tarkastelukulman ja uusia merkityksiä wabi-käsitteelle filosofis-esteettisenä terminä. Tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että wabi esteettisenä käsitteenä on sidoksissa wabiin filosofisia piirteitä omaavana käsitteenä.

Additional Information

ISBN 951-9380-47-7
ISSN 0039-3282