Fredrika Charlotta född Tengström

Fredrika Charlotta född Tengström

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€30.00

Quick Overview


Mazzarella, Merete
Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru
Svenska litteratursällskapet i Finland. Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 700
Borgå 2007, 330 s.

Details

Fredrika Runebergs egen röst och hennes stora behov att skriva för sin samtid och för eftervärlden är utgångspunkten för denna bok. Med hjälp av ett stort källmaterial, inte minst brev, tecknar Merete Mazzarella en mångsidig bild av Fredrika Runebergs liv och författarskap. I aktiv dialog med tidigare forskning ägnas verken ingående analyser och deras mottagande diskuteras. Fredrika Runebergs författarskap placeras också in i det större sammanhang som utgörs av samtida skrivande kvinnor i både Finland och Sverige.

Additional Information

ISBN 978-951-583-152-1
ISSN 0039-6842