Forska i namn

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€34.00

Quick Overview


Zilliacus, Kurt
Forska i namn
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 640
Helsingfors 2002, 290 s.

Details

Att ta till vara och studera de svenska ortnamnen i Finland har från början varit centrala uppgifter för Svenska litteratursällskapet och dess arkiv. I den här boken har sällskapets f.d. namnarkivarie Kurt Zilliacus samlat texter som han åren 1966–96 har skrivit i ämnet – historik, planer, instruktioner och olika slags rapporter och artiklar om forskning, namnvård och namnpolitik. I boken ingår också Kurt Zilliacus aldrig i bokform utgivna Onomastik från 1975, en systematisk namnteori som har öppnat nya vägar för forskningen.

Additional Information

ISBN 951-583-076-1
ISSN 0039-6842