Föreställda finlandssvenskheter

Föreställda finlandssvenskheter

Be the first to review this product

Availability: In stock

€26.00

Quick Overview


Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland. Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson och Andreas Häger
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 811
Borgå 2017, 375 s.

Details

Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.

Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.

Additional Information

ISBN 978-951-583-364-8
ISSN 0039-6842