Folkmålsstudier 54

Folkmålsstudier 54

Be the first to review this product

Availability: In stock

€27.00

Quick Overview


Folkmålsstudier 54. Meddelanden från Förening för nordisk filologi. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm & Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 54
Helsingfors 2016, 214 ss.

Details

Folkmålstudier innehåller artiklar: Mari Bergroth och Åsa Palviainen, Språkpolicy vid svenskspråkiga daghem i Finland: tvåspråkiga barns handlingar och agens; Karin Milles, ”Gör pizzabottnarna genom att röra ihop halloumiost, ägg, vispgrädde och profiber i en bunke.” Matreceptens ideologiska potential; Jenny Stenberg-Sirén, ”Jag älskar när jag hör regionala toner av närpeser, ekenäsbor och kalliohipsters.” Journalisters syn på regionala drag i finlandssvenskt radio- och tv-språk; Väinö Syrjälä, Språkbrukarnas syn på lingvistiska landskap i Svenskfinland; Eveliina Tolvanen, ”Någon särskild ansökan behöver inte göras.” Opersonliga konstruktioner i myndighetstexter på svenska och finska i Finland och Sverige; Maria Vidberg, Uppfattningar om ortnamn i en tvåspråkig miljö; Þórunn Blöndal, Where grammar meets interaction. Collaborative production of syntactic constructions in Icelandic conversation; Martina Huhtamäki, En fråga om prosodi? Prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal; Mikko Kauko, Jöns Budde och hans skrifter – yngre fornsvenskt textmaterial och mannen bakom det; Marika Paavilainen, Hur klarar högstadieelever av svenskans grammatiska strukturer?; Ann-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland i dag och i går I:1. Rec. av Lena Wenner.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0356-1771