Folkmålsstudier 57

Folkmålsstudier 57

Be the first to review this product

Availability: In stock

€25.00

Quick Overview


Folkmålsstudier 57. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Red. Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 57
Helsingfors 2019,

Details

Folkmålsstudier 57 innehåller bl. a. artiklar: Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm och Martina Huhtamäki, Förhandlingar om kroppen - en samtalsanalytisk studie av smärta och ansträngning friskvårdsaktiviteter; Jannika Lassus, Mona Forsskåhl, Lieselott Nordman och Jennica Thylin-Klaus, Skriftpraktiker i storfurstendömet Finland. Administrationens skriftpraktiker sedda genom arkivmaterial; Veijo Vaakanainen, Konnektorer i avancerade svensklärares och infödda språkbrukares texter - en systemisk-funktionell analys; Jonna Ahti, Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum; Maria Fremer, Tilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett historiskt perspektiv; Johan Schalin, Nordiska språkens förlitterära ljudhistoria i östligt perspektiv. Nymodellering av omljudet och språkkontakt i stöpsleven.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0356-1771