Finsk grammatik

Finsk grammatik

Be the first to review this product

Availability: In stock

€29.00

Quick Overview


Karlsson, Fred
Finsk grammatik
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 339
Helsinki 2009, 9. utök. och rev. ed., 357 s.

Details

Finsk grammatik utgår från modern språkforskning och aktuell språkpedagogik. Boken ger en lättfattlig, systematisk bild av dagens finska, både det skrivna språket och den vardagliga talfinskan.

Additional Information

ISBN 978-952-222-103-2
ISSN 0355-1768