finlandssvenska sociala kapitalet

finlandssvenska sociala kapitalet

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion. Redaktörer Susan Sundback & Fredrica Nyqvist
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 734
Borgå 2010, 216 s.

Details

I bokens första del behandlas den finlandssvenska befolkningen som språklig minoritet och etnisk grupp, vilken betydelse denna särställning har för det sociala kapitalet och vilka de demografiska förutsättningarna är. I den andra delen jämförs finlandssvenskarna med den finskspråkiga befolkningen, i fråga om självupplevd hälsa, känsla av sammanhang, inställning och tilltro till myndigheter och sociala relationer mellan generationerna. I den tredje delen diskuteras två centrala, finlandssvenska institutioner, Svenska folkpartiet och Borgå stift.

Additional Information

ISBN 978-951-583-194-1
ISSN 0039-6842