Finland mellan öst och väst

Finland mellan öst och väst

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Finland mellan öst och väst. Redigerad av Paul Fogelberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 187. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Interdisciplinari 11
Sastamala 2011, 123 s.

Details

Under de runt 700 år som Finland var en svensk riksdel lades grunden för dess västerländska samhällsstruktur. Riksgemenskapen med Sverige innebar dock att Finland kom att fungera som en buffertzon mot Ryssland med talrika krig på finsk mark som följd. Detta ändrades då Finland 1809 fick statusen av ett autonomt storfurstendöme i ryska riket och upphöjdes av kejsar Alexander I till en av Europas nationer. Svensk lagstiftning och administration samt luthersk religion bibehölls, vilket bidrog till att Finlands väg till suverän stat började, och 1917 proklamerades landets självständighet.

Additional Information

ISBN 978-951-653-383-7
ISSN 0067-8481 (Bid.), ISSN 0347-4925 (Acta Regiae)