Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia

Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia

Be the first to review this product

Availability: In stock

€37.00

Quick Overview


Tomperi, Tuukka
Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
Eurooppalaisen filosofian seura
Niin & näin: kirjat 90
Tallinna 2017, 313 s.

Details

Filosofian anti opetuksessa ja kasvatuksessa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta 2000-luvulla. Suomessa filosofiaa on ehdotettu peruskoulunkin oppiaineeksi ja uusin lukion tuntijako tuplasi filosofian pakolliset kurssit kahteen. Eri puolilla maailmaa lasten ja nuorten pedagogisen filosofoinnin harrastus on vilkastunut niin perinteisissä kuin uusissa muodoissa.

Ajankohtainen tutkimus on ensimmäinen filosofian oppiainetta käsittelevä suomalainen väitöskirja. Samalla se silloittaa pedagogisen filosofoinnin ja lukio-opetuksen kuilua, joka on säilynyt varsin laveana. Luodessaan kokonaiskuvaa filosofiasta oppiaineena kirja johdattaa pohtimaan kriittisesti, mitä filosofianopetus oikeastaan on ja millaisista lähtökohdista se voisi toteuttaa suuret kasvatukselliset lupauksensa. Teos sisältää myös laajan katsauksen filosofian oppiaineen historiaan suomalaisessa lukiossa.

Additional Information

ISBN 978-952-7189-15-3
ISSN No