Fänrikens marknadsminne

Fänrikens marknadsminne

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00

Quick Overview


Fänrikens marknadsminne. Finska kriget 1808–1809 och dess följder i eftervärldens ögon. Red. Max Engman
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 719
Jyväskylä 2009, 434 s.

Details

Fänrikens marknadsminne granskar hur kriget 1808–1809 har sett ut i eftervärldens ögon och hur det har använts i den historiska och politiska argumentationen. Forskningen kring kriget, både den krigshistoriska och den som behandlat de politiska orsakerna och följderna, tas givetvis upp, men också kulturella aspekter och historiebruk. I Sverige sågs krigsutgången som ett steg i skapandet av det moderna, det “egentliga Sverige”, i Ryssland som en följd av Gustav IV Adolfs politik och behovet att skydda S:t Petersburg. I Finland blev kriget en utgångspunkt för dryftningar av den svenska och ryska tiden i landets historia.

Additional Information

ISBN 978-951-583-176-7
ISSN 0039-6842