Etnomusikologian vuosikirja 20 / 2008

Etnomusikologian vuosikirja 20 / 2008

Be the first to review this product

Availability: In stock

€23.00
OR

Quick Overview


Etnomusikologian vuosikirja 20 / 2008. Toim. Maija Kontukoski, Antti-Ville Kärjä Tuuli Talvitie-Kella
Suomen etnomusikologinen seura
Vaasa 2008, 322 s.

Details

Sis. mm. seuraavat artikkelit: Armas Launis, Pentatoniikka lappalaisten melodioissa; Marko Jouste, Pentatoniikan käsite 1900-luvun alun suomalaisessa musiikintutkimuksessa; Niklas Nyqvist, Otto Andersson – en musiketnologisk pionjär i Finland; Janne Seppänen, 1900-luvun alun sävelmien keruun tavoitteet ja käytäntö. Armas Launiksen ja Eino Levónin matka Kainuuseen ja Koillismaalle vuonna 1902; Antti-Ville Kärjä, Populaarimusiikin tutkimus paikallisen etnomusikologian määreenä: esimerkkinä SES- ja IASPM -listojen jäsenten ajatukset; Pekko Käppi, “Spontaanisti, stereotyyppisesti, tapailematta tai kangertelematta”. Musiikkianalyyttinen katsaus Marina Takalon runolaulurepertuaariin; Jari Eerola, Tietokoneanalyysi varhaisten äänitteiden nuotintamisen apuvälineenä; Elina Niiranen, Pysäytyskuvia vienalaisesta kentästä. Toistuvat paluut ja lyhyet jaksot kenttäaineiston lähteenä; Olli Heikkinen, Sata kesää tuhat yötä. Genre- ja rekisteripeliä Pohjolassa.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0783-6821