Etiikkaa ihmistieteille

Be the first to review this product

Availability: In stock

€26.00

Quick Overview


Etiikkaa ihmistieteille. Toim. Jaana Hallamaa & al.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 211. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja
Helsinki 2006, 428 s.

Details

Kirjoittajat käsittelevät eettisiä ongelmia eri ihmistieteiden kannalta ja valottavat niitä esimerkkitapausten avulla. Teoksessa tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmistieteiden filosofisia ja eettisiä perusteita ja lähtökohtia sekä menetelmiä koskevia valintoja, tutkijan suhdetta tutkimuskohteeseen sekä tulosten raportointia ja julkistamista. Artikkeleissa ehdotetaan toimia hyvien tutkimustapojen vahvistamiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Additional Information

ISBN 951-746-828-8
ISSN 0562-6129