Elämän politiikat

Elämän politiikat

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€34.00

Quick Overview


Helén, Ilpo
Elämän politiikat. Yhteiskuntatutkimus Foucault'n jälkeen
Tutkijaliitto
Paradeigma
Tampere 2016, 401 s.

Details

Elämän politiikat on perinpohjainen johdatus Michel Foucault’n ajattelun käyttöön kriittisessä yhteiskunta- ja politiikan tutkimuksessa. Se esittelee laajasti biopolitiikan käsitettä sekä tutkimuksia elämän hallinnasta ja politisoitumisesta muun muassa terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja -huollon, biolääketieteen sekä mielenterveystyön asiayhteyksissä. Kirja selventää biopolitiikan käytettävyyttä ajankohtaisten ilmiöiden, niiden historian ja lähitulevaisuuden ymmärtämisen, analyysin ja kritiikin käsitteellisenä työkaluna. Se tuo havainnollisesti esiin foucaultlaisen ajattelun käyttökelpoisuuden ja rajoitukset riskinhallinnan, globalisaation, hyvinvointivaltion uusliberalistisen käänteen ja biotalouden ymmärtämisessä. Ilpo Helén on Suomessa ja kansainvälisesti arvostettu sosiologi, historioitsija ja tieteentutkija, joka on soveltanut foucaultlaista lähestymistapaa laaja-alaisesti lisääntymis- ja seksuaalilääketieteen, biolääketieteen, mielenterveystyön, terveyspolitiikan ja siirtolaisuuden hallinnoinnin tutkimuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee sosiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Additional Information

ISBN 978-952-7093-07-8
ISSN No