Donatorernas bok

Donatorernas bok

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Finne, Bo
Donatorernas bok. Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 733
Borgå 2010, 303 s.

Details

Med hjälp av 200 stiftande medlemmar kunde Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 bilda sin första fond – Stiftarnas fond. Fonden skulle årligen utdela pris åt framstående svenskspråkiga forskare i historia, litteratur och svenska språket, men också åt skönlitterära författare. Initiativet fick många efterföljare i det bistra språkklimatet kring sekelskiftet 1900. Under årens lopp har litteratursällskapet fått förtroende att förvalta över 140 fonder, utöver Svenska kulturfonden med alla dess egna fonder. Fonderna består av allt från mindre symboliska bidrag till förmögenheter skapade under en hel livstid.

Additional Information

ISBN 978-951-583-193-4
ISSN 0039-6842