Demokratins drivkrafter

Demokratins drivkrafter

Be the first to review this product

Availability: In stock

€26.00

Quick Overview


Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890-2020. Red. Henrik Meinander, Petri Karonen och Kjell Östberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 819
Riga 2018, 500 s.

Details

Finland och Sverige har en lång gemensam demokratihistoria. Men vilka är skillnaderna och varför? Och vilka utmaningar har funnits på vägen? I Demokratins drivkrafter studeras vändpunkter i de båda ländernas samhällsutveckling i ett spänningsfält mellan de politiska kulturerna, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin.

Boken gör nedslag i 1900-talets ytterlighetsrörelser och analyserar effekterna av det snabbt framväxande industri- och folkrörelsesamhället. Dessutom lyfter boken fram hur utbildning, jämställdhetsarbete och det offentliga samtalet har påverkat demokratin. Men hur kan Finlands och Sveriges stabila politiska system förnya sig? Demokratin både som styrelseform och ideal är än en gång högaktuell.

I antologin medverkar Eva Blomberg, Ainur Elmgren, Janne Holmén, Petri Karonen, Anu Koivunen, Henrik Meinander, Jari Ojala, Matti Roitto, Oula Silvennoinen och Kjell Östberg.

Additional Information

ISBN 978-951-583-422-5
ISSN 0039-6842