Dagligt liv i S:t Petersburg

Dagligt liv i S:t Petersburg

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€40.00

Quick Overview


Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar. Utgivna av Max Engman
Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 653
Ekenäs 2003, 376 s.

Details

Dagligt liv i S:t Petersburg är en samling av samtida ögonvittnesskildringar av vardagsliv och människoöden i "Finlands näststörsta stad". Personhistoriska dokument och tidningsartiklar belyser finländarnas liv i storstadens myller samt den mångskiftande handeln i dess omland. Finländarna i Petersburgs kosmopolitiska miljö var samtidigt en del av det framväxande medborgarsamhället i Finland. Boken innehåller också dokument rörande stadens svenskspråkiga befolkning, dess organisationssträvanden och Svenska folkpartiets verksamhet.

Additional Information

ISBN 951-583-094-X
ISSN 0039-6842