Search results for 'muuttuva kulttuuriperintö'

Tip: Too many references? Try advanced search.

List  Grid 

per page
Set Ascending Direction
 1. Muuttuva kulttuuriperintö

  Muuttuva kulttuuriperintö

  €10.00


  Muuttuva kulttuuriperintö = Det föränderliga kulturarvet. Toim. - Red. Tytti Steel & al.
  Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
  Ethnos-toimite 16
  s.l. 2014, 360 s. Learn More
 2. Mitä on kulttuuriperintö?

  Mitä on kulttuuriperintö?

  €21.00


  Mitä on kulttuuriperintö?. Toim. Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää & Aura Kivilaakso
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  Tietolipas 243
  Vantaa 2013, 392 s. Learn More
 3. Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

  Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

  €30.00


  Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä – opas arviointiin. Toim. Teijo Pyykkönen
  Liikuntatieteellinen Seura
  Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 170
  Tampere 2013, 83 s. Learn More
 4. Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat

  Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat

  €79.05


  Kurki-Suonio, Kirsti
  Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat. Oikeusvertaileva tutkimus
  Suomalainen Lakimiesyhdistys
  Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja 222
  Vammala 1999, 583 s. Learn More
 5. Muuttuvat palkiset

  Muuttuvat palkiset

  €12.00

  Ruotsala, Helena Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995 Suomen Muinaismuistoyhdistys Kansatieteellinen Arkisto 49 Vammala 2002, 471 s. Learn More
 6. Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla

  Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla

  €29.00

  Högbacka, Riitta Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 947 Helsinki 2003, 321 s. Learn More
 7. Keskus ja periferia muuttuvassa maailmassa

  Keskus ja periferia muuttuvassa maailmassa

  €56.00


  Keskus ja periferia muuttuvassa maailmassa. Toim. Kari Alenius & Olavi K. Fält
  Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
  Studia Historica Septentrionalia 70
  Tornio 2014, 363 s. Learn More
 8. Yhdysvaltojen kulttuuriperintöpolitiikka miehitetyssä Japanissa

  Yhdysvaltojen kulttuuriperintöpolitiikka miehitetyssä Japanissa

  €48.00


  Okkonen, Tuula & Okkonen, Jari
  Yhdysvaltojen kulttuuriperintöpolitiikka miehitetyssä Japanissa
  Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
  Studia Historica Septentrionalia 61
  Tornio 2010, 323 s. Learn More
 9. Rajan ylittävä yhteistyö muuttuvassa Euroopassa

  Rajan ylittävä yhteistyö muuttuvassa Euroopassa

  €27.00


  Rouge-Oikarinen, Regis
  Rajan ylittävä yhteistyö muuttuvassa Euroopassa. Euroopan unionin Tacis-ohjelma (1996–2004) Suomen lähialueyhteistyön toteuttamisvälineenä
  Geographical Society of Northern Finland. Department of Geography, University of Oulu
  Nordia Geographical Publications 38:2
  Oulu 2009, xi + 266 s. + 18 liitel. Learn More
 10. Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet

  Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet

  €16.80


  Harinen, Päivi & al.
  Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet. Nuoristotutkimusohjelma 2000
  Nuoristotutkimusseura
  Nuorisotutkimusseuran tutkimuksia 5
  Helsinki 1998, 195 s. Learn More