Bruksliv

Bruksliv

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€30.00

Quick Overview


Bruksliv. Från Warkaus till Högfors 1919–1968. Minnen av C. J. Cedercreutz. Red. Nora Ervalahti & Rainer Knapas
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 673
Helsingfors 2005, 179 s.

Details

Bruksliv skildrar en i dag försvunnen värld – miljöer och vardagsliv på olika bruksorter i Finland mellan åren 1919 och 1968. Författaren, diplomingenjör C. J. Cedercreutz (1915–2001), kom som fyraåring till Warkaus bruk och lämnade Högfors bruk fem decennier senare som dess chef. Boken ger många närbilder ur tjänstemannafamiljernas egen kulturhistoria: sällskaps- och friluftsnöjen, villor och klubbar på de gamla bruksorterna.

Additional Information

ISBN 951-583-116-4
ISSN 0039-6842