Brändö skyddskår

Brändö skyddskår

Be the first to review this product

Availability: In stock

€45.00

Quick Overview


Halonen, Marko
Brändö skyddskår
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 149
Tallinn 2018, 117 s.

Details

Brändö skyddskår (1918-1944) var en betydande organisation på Brändö och i hela det område som idag kallas Östra Helsingfors. Skyddskåren verkade också bl.a. på Degerö, i Hertonäs och Mellungsbacka.

Boken Brändö skyddskår är en omarbetad upplaga av den finskspråkiga utgåvan Kulosaaren suojeluskunta som utkom år 2014. I föreliggande upplaga har vissa nya uppgifter inkluderats. Den nya informationen är klart markerad för att underlätta läsningen och jämförelsen med den finskspråkiga utgåvan. Vissa smärre förbättringar såsom i layouten på kartorna har också gjorts.

Boken Brändö skyddskår är ett betydande bidrag till kännedomen om Brändös och Östra Helsingfors historia.

Additional Information

ISBN 978-952-222-906-9
ISSN 2323-7392