Boken om Vårt Land - Maamme kirja

Boken om Vårt Land - Maamme kirja

Be the first to review this product

Availability: In stock

€25.00

Quick Overview


Topelius, Zacharias
Boken om Vårt Land - Maamme kirja. En tvåspråkig kommenterad utgåva - Kommentoitu kaksikielinen editio. Red./Toim. Sakari Katajamäki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1448
Riika 2019, 452 s.

Details

Zacharias Topelius läsebok för folkskolan Boken om Vårt Land (1875) och dess finska översättning Maamme kirja (1876) har format uppfattningarna om Finland och dess folk hos flera generationer av finländare. Bakgrunden till läseboken, dess betydelse och förändringar från storfurstendömets dagar till andra världskriget belyses i denna tvåspråkiga utgåva. Den består av den första upplagan av Boken om Vårt Land och den första reviderade upplagan av Maamme kirja (1878). Boken är försedd med en omfattande inledning och kommentarer. Utges i samarbete med Finska Litteratursällskapet (SKS).

Zacharias Topeliuksen Maamme kirja julkaistiin ensi kertaa lähes 150 vuotta sitten. Monipuolinen oppikirja käsittelee suomen kieliä, kansoja, kirjallisuutta ja historiaa. Teos ilmestyy nyt uudelleen kommentoituna kaksikielisenä editiona Topeliuksen 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Uusi editio tuo ensi kerran saataville Maamme kirjan suomennoksen kommentaariviitteillä varustettuna sekä mahdollistaa alkuteoksen ja sen ensimmäisen laajalti levinneen suomennoksen (2. painos) lukemisen rinnakkain.

Additional Information

ISBN 978-951-858-057-0
ISSN 0355-1768 (SKS), 0039-6842 (SLS)