Avsked och återseende

Avsked och återseende

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€28.00

Quick Overview


Hagmark-Cooper, Hanna
Avsked och återseende. Sjömanshustruns liv under 1900-talet
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 704
Borgå 2008, 170 s.

Details

De ständiga växlingarna mellan ensamhet och tvåsamhet står i centrum i denna bok som bygger på levnadsberättelser av åländska sjömanshustrur födda mellan 1912 och 1969. Utifrån kvinnornas personliga berättelser visar Hanna Hagmark-Cooper på ett cykliskt mönster i sjömanshustruns liv som bygger på makens avfärder och hemkomster och som ger henne känslan av att leva två skilda liv. Författaren tar också upp kvinnornas inställning till de myter som omger livet som sjömanshustru och hur de förändrade föräldrarollerna har påverkat livet i sjömansfamiljerna.

Additional Information

ISBN 978-951-583-157-6
ISSN 0039-6842