Arkitektur och politik

Arkitektur och politik

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00
OR

Quick Overview


Westerbom, Thomas
Arkitektur och politik. Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 687
Jyväskylä 2006, 166 s.

Details

Enkammarlantdagen infördes i Finland efter 1906 och därmed väcktes frågan om ett nytt lantdagshus i Helsingfors. iArkitektur och politik/i behandlar byggnadsfrågans bakgrund och dess politiska aspekter i finländsk inrikespolitik och i rysk rikspolitik. Översikten sträcker sig från 1880-talets ständerhusprojekt till otaliga om- och nybyggnadsplaner, med den kända arkitekturtävlingen 1908 för ett nytt lantdagshus på Observatorieberget som en avgörande vändpunkt. Inte ett enda av projekten förverkligades, men de återspeglar på sitt sätt arkitekturens och politikens stillbrytningar under årtiondena före första världskriget.

Additional Information

ISBN 951-583-131-8
ISSN 0039-6842