Anpassning, förhandling, motstånd

Anpassning, förhandling, motstånd

Be the first to review this product

Availability: In stock

€32.00

Quick Overview


Lahtinen, Anu
Anpassning, förhandling, motstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470–1620. Översättning Camilla Frostell
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 721
Borgå 2009, 313 s.

Details

Boken tecknas kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och var bl.a. djupt involverad i maktkampen mellan Sigismund och hertig Karl. Kvinnorna spelade viktiga roller inom hushållet och herrgårdsekonomin samt i relationerna inom den egna släkten och adeln, men de kunde i vissa fall bli självständiga aktörer även inom politiken. Genom rättegångshandlingar, brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ges här ett nytt och fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv på en omvälvande epok.

Additional Information

ISBN 978-951-583-178-1
ISSN 0039-6842