Alkukantaisuus ja tunteet

Alkukantaisuus ja tunteet

Be the first to review this product

Availability: In stock

€35.00

Quick Overview


Rossi, Riikka
Alkukantaisuus ja tunteet. Primitivismi 1900-luvun alun suomalaisessa kirjallisuudessa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1456
2020, 264 s.

Details

Alkukantaisuus ja tunteet avaa uuden näkökulman kirjallisuushistoriaamme tulkitsemalla 1900-luvun alun suomenkielistä proosaa kirjallisen primitivismin valossa. Kansallisen etsinnän aikana primitivismin kysymykset kulttuurien alkuperästä ja kehityksestä kutoutuivat osaksi suomalaista romaania. Primitivismin nostalginen kaipuu luontoon merkitsi ennen muuta paluuta tunteisiin, jotka ymmärrettiin aidon ja alkuperäisen ihmisyyden perustaksi.

Riikka Rossin teos luotaa primitivismiin historiallisena kirjallisuuskäsityksenä ja kartoittaa suomalaisen primitivismin erityispiirteitä. Tutkimus analysoi erilaisia alkukantaisuuden tulkintoja Joel Lehtosen, Juhani Ahon, Maria Jotunin ja F. E. Sillanpään teoksissa maailmankirjallisuuden primitivismiin peilaten.

Riikka Rossi on Suomen kirjallisuuden yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja kotimaisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Additional Information

ISBN 978-951-858-160-7
ISSN 0355-1768