Akademiska dikter och visor

Akademiska dikter och visor

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Huldén, Lars
Akademiska dikter och visor
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 713
Helsingfors 2008, 437 s.

Details

Lars Huldéns akademiska dikter och visor uppvisar en stor stilistisk spännvidd: det finns fri vers, hexameterdikter och distika, aforistiska betraktelser, sonetter, ghaseler och villaneller, valser, tangor och polskor. I samlingen ingår också flera kantattexter. Ändå bildar den en väl sammanhållen helhet, med ett ledmotiv som går igenom mångfalden av genrer och infallsvinklar: att forskningen, sökandet efter sanning och sammanhang, kräver uppoffringar men också leder till tillfredsställelse och glädje för utövaren.

Additional Information

ISBN 978-951-583-169-9
ISSN 0039-6842