Ajatus 69

Ajatus 69

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Ajatus 69. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoim. Juha Räikkä
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2012, 221 s.

Details

Sis.: Ilkka Niiniluoto, In memoriam: Juha Sihvola (1957‒2012); Arto Laitinen, Oikeus toimia väärin? V. P. J. Arponen, Ympäristöongelmat haasteena kollektiivisen toiminnan teorialle; Mika Hämäläinen, Proteeseilla juokseva urheilija ja syytös epäreilusta edusta; Jussi Palomäki, Michael Laakasuo & Otto Lappi, Ihmisen emootiot, päätöksenteko ja rationaalisuus; Niko Noponen, Ajattelemmeko luonnostaan aristoteelisesti? Substanssien psykhe ja "mielen teorian" empiirinen tutkimus; Jari Kaukua, Ibn Sīnā itsetietoisuudesta; Valtteri Viljanen, Spinoza skeptisismistä ja tosista ideoista; Ilmari Jauhiainen, Konstruktiot Hegelin logiikassa; Kari Heino, Hyveellinenkin saa erehtyä; Tuomo Takala, Essays on Business and Leadership Ethics

Additional Information

ISBN 978-951-9264-77-6
ISSN 0355-1725