Ajatus 66

Ajatus 66

Be the first to review this product

Availability: In stock

€16.00

Quick Overview


Ajatus 66. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Sami Pihlström
Suomen Filosofinen Yhdistys
Sastamala 2009, 271 s.

Details

Sisällys: iMalin Grahn/i, Tasa-arvosta Platonin iValtiossa/i; iMarkku Roinila/i, Leibnizin rationaalisen päätöksenteon mallit; iJanne Kylliäinen/i, Kierkegaardin kriittinen kristillinen realismi; iKalle Puolakka/i, Merkityksen muuttuvuuden ja tulkinnan pätevyyden ongelmasta hermeneutiikassa. Oliko E. D. Hirsch sittenkin oikeassa? iPanu Raatikainen/i, Filosofiset teoriat viittaamisesta – mikä oli kysymys? iPetteri Niemi/i, Normativismi ja rationaalinen kausaatio; iJoel Backström/i, Självbedrägeri, samvete och moraliska svårigheter; iJari Holopainen Samuli Helama/i, Ilmaston eletty muutos. Lectiot. iCamilla Kronqvist/i, What we talk about when we talk about love; iJussi Jylkkä/i, Käsitteet ja viittaussuhde; iOlli-Pekka Moisio/i, Kasvatuksellisesta filosofiasta; iTeppo Eskelinen/i, Äärimmäinen köyhyys ja filosofian tehtävä; iKrister Talvinen/i, Skeptisismin vääjäämättömyys; iJanne Kylliäinen/i, Living Poetically in the Modern Age: The Situational Aspects of Kierkegaard’s Thought; iTopi Heikkerö/i, Miten ajatella etiikkaa teknistyneessä maailmassa?

Additional Information

ISBN 978-951-9264-69-1
ISSN 0355-1725