Ajatus 65

Ajatus 65

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€8.00

Quick Overview


Ajatus 65. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoimittaja Sami Pihlström
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2008, 291 s.

Details

Sis. seuraavat artikkelit ja lectiot: Olli Koistinen & Hannu Nurmi, Yhteiskunnalliset lait ja kausaliteetti; Juhana Lemetti, Käsittämisen ja kuvittelun yhteydestä varhaismodernissa ajattelussa; Markku Keinänen, Revisionaarinen metafysiikka; Juho Ritola, Episteemisestä kehämäisyydestä; Mirja Hartimo, Matematiikan kehitys 1800-luvun lopulla ja fenomenologian synty; Niko Noponen, Moraaliset ristiriidat, pahoillaan olo ja eettinen realismi; Kalle Puolakka, Donald Davidson ja Richard Rortyn pragmatistinen haaste intentionalismille; Tarja Knuuttila, Vain perimmäisillä rakenteilla on merkitystä? Tieteelliset mallit representaatioina ja tiedollisina artefakteina; Tommi Lehtonen, Vertailututkimuksen filosofisia lähtökohtia; Joel Backström, Vänskapens skrämmande öppenhet; Valtteri Viljanen, Spinozan dynamistinen teoria olemassaolosta; Anssi Korhonen, Logiikan universaalisuus – Bertrand Russellin varhainen käsitys logiikasta ja sen filosofinen konteksti; Marko Ahteensuu, In dubio pro natura ? Ennaltavarautumisen periaatteen filosofinen analyysi.

Additional Information

ISBN 978-951-9264-67-7
ISSN 0355-1725