Ajatus 64

Ajatus 64

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€16.00

Quick Overview


Ajatus 64. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Päätoim. Sami Pihlström
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2007, 340 s.

Details

Sis. artikkelit: iValtteri Viljanen/i, Voiman käsitteen kritiikki ja rehabilitaatio uuden ajan alun metafysiikassa; iVesa Oittinen/i, Kant ja Linné; iIlmari Jauhiainen/i, Tiedän, mitä teen. Konstruktivistisiä piirteitä Hegelin logiikassa ja kielifilosofiassa; iHeikki A. Kovalainen/i, Emerson ja kulttuurin merkitykset; iJuha Manninen/i, “...olen paineen alaisena pisara pisaralta puristanut itsestäni selityksiä” – Ludwig Wittgensteinin Wienin sanelujen antia vuosilta 1931–1932; iHanne Ahonen/i, Mitä on musiikin ymmärtäminen? iValtteri Arstila/i, Kuinka sovittaa yhteen konseptualismi ja nonkonseptualismi? iKlaus Held/i, iFysis/i ja syntymä – fenomenologinen näkemys luonnon kokemuksesta; iSigridur Thorgeirsdottir/i, Nietzsche ruumiista luontona; iDan Zahavi/i, Fenomenologia ja kognitiotiede: mahdollisuuksia ja vaaroja; iJoona Taipale/i, Ruumiinfenomenologia ja solipsismi; iJari Kauppinen/i, Derridan filosofinen merkitys. Etiikka, politiikka ja kielifilosofia; iMarika Enwald/i, Derridan filosofian merkityksestä – etiikka, politiikka ja kielifilosofia.

Additional Information

ISBN 978-951-9264-64-6
ISSN 0355-1725