Ajattelun kehitys aikuisuudessa

Ajattelun kehitys aikuisuudessa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€33.00

Quick Overview


Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta. Toim. Eeva Kallio
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 71
Jyväskylä 2016, 388 s.

Details

Aikuisuudessa on paljon voimavaroja, joita ei aina tunnisteta. Elämänkulkuun liittyvä elämänkokemus toimii varastona niille uusille tiedon ja käsittämisen muodoille, joiden on havaittu tulevan esille varhaisaikuisuudessa, työiässä ja myöhemmässä aikuisiässä. Näistä laadullisista muutoksista on löydettävissä tiettyjä yhteisiä piirteitä – vaiheita, tasoja ja muuntumia.Ajattelun kehitys aikuisuudessa –kirjan artikkelit muodostavat ensimmäinen suomalaisen teoksen, joka käsittelee aikuisuuden ajattelun kehittymistä. Teoksessa käsitellään ajattelua ja tietoa sekä kehityksellisestä että oppimisen näkökulmasta. Ilmiötä tarkastellaan myös kriittisistä filosofisista näkökulmista, unohtamatta ajattelun yhteyksiä muihin tutkimusalueisiin. Teos soveltuu aikuisten opettajille, ohjaajille ja kouluttajille, oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin,alueen tutkijoille ja asiantuntijoille sekä kaikille aikuisuuden psykologiasta jaoppimisen tutkimuksesta kiinnostuneille. Teoksen toimittaja Eeva Kallio on erikoistutkija, psykologian tohtori ja aikuisen kognitiivisen kehityksen dosentti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Hän on myös eurooppalaisen European Society for Research in Adult Development -järjestön (ESRAD) perustajajäsen (2011) ja senensimmäinen presidentti (2011-2016).

Additional Information

ISBN 978-952-5401-73-8
ISSN 1458-1094