Aikuiskasvatus 2014:4

Aikuiskasvatus 2014:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

€8.50
OR

Quick Overview


Aikuiskasvatus 2014:4. Avoimessa korkeakoulussa. Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
s.l. 2014, 77 s.

Details

Sis. artikkelit: iNina Haltia, Leena Leskinen Esa Rahiala/i, Avoimen korkeakoulun opiskelijamuotokuva 2010-luvulla: opiskelijoiden taustojen, motiivien ja koettujen hyötyjen tarkastelua; iSaara Repo, Satu-Tuulia Vuoksenranta Otto Ruokolainen/i, Kuinka avoimen yliopiston opiskelija yhdistää opiskelun, työn ja perheen; iAri Sutinen Asko Karjalainen/i, Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu ‒ kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa; iEva Sundgren/i, Rasismi ja seksismi pois koulutuksesta ja koulutuksella; iHeikki Pasanen/i, Mikä on koulutuksen terapisoitumisen käänne? iMari-Anne Okkolin, Elina Lehtomäki Rauni Räsänen/i, Inhimilliset toimintamahdollisuudet oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kriteereinä; iJussi Onnismaa/i, R. Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjaus.\n

Additional Information

ISBN No
ISSN 0358-6197