Aatteiden ja oppien teillä

Aatteiden ja oppien teillä

Be the first to review this product

Availability: In stock

€56.00
OR

Quick Overview


Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja. Toim. Niina Timosaari
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Studia Historica Septentrionalia 73
Vaasa 2014, 192 s.

Details

Juhlakirjan artikkelit on jaoteltu aihepiirinsä mukaan kolmeen osioon. Näistä ensimmäinen käsittelee laajalti ottaen tieteenhistoriaa ja tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Toinen osio liikkuu filosofian ja aatehistorian välimaastossa, ja sieltä löytyvillä kirjoituksilla on myös monia yhtymäkohtia Mannisen omaan tutkimustyöhön. Viimeisessä osiossa kiinnitetään katse tieteentekijöihin: niiden toimijoiden elämänhistoriaan, joista aate- ja oppihistoria kertoo.

Additional Information

ISBN 978-952-9888-56-6
ISSN 0356-8199