Wilhelm Ramsay

Wilhelm Ramsay

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

25,00 €

Kuvaus


Sundholm, Franciska
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Vasa 2020, 163 s.

Yksityiskohdat

Wilhelm Ramsay (1865–1928) är en av våra mest kända goeloger, upphovsman till begreppet Fennoskandia. Han beskev också Finlands maritima gränser under kvartärtid. Geno matt förnya undervisning och forskning i geologi och mineralogi lade han grunden för den moderna geologiska forskningen i Finland.

Boken beskriver Wilhelm Ramsays liv och gärning, hans familj och hans stora krets av släktingar, vänner och kolleger, hans omfattande studier utomlands och hans manga och långa resor till Kolahalvön och i ryska Karelen.

Ramsay blev mycket uppskattad av samtiden, han beskrivs som en vänsäll, humoristisk och rättfram medmänniska. Brev och anteckningar av Ramsay citeras och hans forskningsresultat refereras. Boken är rikligt illustrerad med Ramsays och hans elevers fotografier från de manga och långa resorna.

Lisätiedot

ISBN 978-951-653-436-0
ISSN 0067-8481