Vikuroivia vilkaisuja

Vikuroivia vilkaisuja

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

2,00 €

Kuvaus


Vänskä, Annamari
Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus
Taidehistorian seura
Taidehistoriallisia tutkimuksia 35
Jyväskylä 2006, 159 s.

Yksityiskohdat

Tutkimuksen lähtökohtana on, etteivät visuaaliset representaatiot vain heijasta todellisuutta vaan tuottavat sitä aktiivisesti. Kuvien analyysissä lanseerataan uusi käsite: vikurointi ja vikuroiva katsominen. Vikurointi merkitsee kolmea seikkaa. Ensinnäkin se kuvaa tutkijan omaa asennetta kun hän haastaa ja kyseenalaistaa sovinnaiset, luonnolliselta tuntuvat selitysmalit. Toiseksi vikurointi viittaa kuviin ja niiden performatiiviseen voimaan. Kolmanneksi vikurointi viittaa epänormatiivisiin muotoihin: vikuureihin eli viallisiin muotoihin. Näitä edustavat tutkimuksessa sellaiset sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitykset, jotka asettuvat normatiivisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitysten ulkopuolelle ja jotka uhkaavat totunnaista järjestystä.

Lisätiedot

ISBN 952-5533-07-7
ISSN 0355-1938