Uskonnot, kulttuurit ja perhe

Uskonnot, kulttuurit ja perhe

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

20,00 €

Kuvaus


Nissi, Kaisa
Uskonnot, kulttuurit ja perhe. Etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa.
Siirtolaisuusinstituutti
Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 12
Turku 2017, 366 s.

Yksityiskohdat

Monikulttuurisuudesta on tullut 2010-luvun kuluessa suomalaista ja eurooppalaista yhteiskuntaa keskusteluttava ja osin jakavakin aihe. Kulttuuriset käsitykset perheestä, tasa-arvosta, uskonnosta ja tavoista muodostavat eroja ja stereotyyppisiä odotuksia suomalaisten ja muiden välille. Tässä teoksessa käydään läpi suomalaisten naisten ja islamilaisen kulttuurin alueelta tulleiden miesten liittoja osana laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Pariskunnat pyrkivät rakentamaan arkeaan kahden erilaisen taustan kodeissa, mutta perheiden elämään vaikuttavat paitsi kulttuurierot myös väistämättä ulkopuolelta tulevat odotukset islamilaisuudesta tai suomalaisesta, tasa-arvoisesta naisesta.

Tutkimus lähestyy aihetta pariskuntien ja erityisesti naisten kerrontojen kautta: tutkimuksesa on haastateltu pareja ja tämän ohessa aineistona on käytetty internetin keskustelupalstoja. Kulttuuri, uskonto, valta ja sukupuoli kytkeytyvät kerronnoissa tiiviisti yhteen ja näyttäytyvät diskursiivisina, puhujasta käsin rakentuvina ilmiöinä.

Lisätiedot

ISBN 978-952-7167-29-8
ISSN 2343-3507