Uppkomsten av en direktörsprofession

Uppkomsten av en direktörsprofession

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

25,25 €

Kuvaus


Fellman, Susanna
Uppkomsten av en direktörsprofession. Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900–1975
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 155
Ekenäs 2000, 263 s.

Yksityiskohdat

Industrialiseringen, framväxten av storföretag och företagsledningens professionalisering medförde stora förändringar i företagsledarnas bakgrund. I detta arbete studeras de finska industriledarnas utbildning och karriär under perioden 1900–1975. Under denna period uppstod den moderna professionella företagsledaren i Finland. \nDen finska utvecklingen studeras också i ett internationellt perspektiv och det framgår att den finska företagsledarprofilen uppvisat vissa intressanta särdrag; de finska företagsledarna har bl.a. haft en hög utbildningsnivå. Detta var en följd av den institutionella och kulturella omgivningen. Den formella utbildningens höga status, den finska industrialiseringsmodellen och den ekonomisk-politiska omgivningen har satt sin prägel på den finska företagsledarprofilen.

Lisätiedot

ISBN 951-653-307-8
ISSN 0067-8481