Ultra och Quosego

Ultra och Quosego

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

24,00 €

Kuvaus


Ultra och Quosego. Red. Lisen Sundqvist. Inledning av Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Borgå 2014, faksimilutgåva, XXVII + 496 s.

Yksityiskohdat

Tidskrifterna iUltra/i (1922) och iQuosego/i (1928‒1929) var språkrör för den ohejdbara modernism som under det finländska 1920-talet samlade nya konstnärliga strävanden, och de fungerade som forum för litterär begåvning, kritik och delvis programskrifter. Tidskrifterna tog plats i brytningspunkten mellan modernt och traditionellt och var själva en drivande kraft i kampen mellan modernism och traditionsbundenhet. Till de medverkande hörde bland andra Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Hagar Olsson, Rabbe Enckell och Henry Parland. iUltra/i utkom med sammanlagt sju nummer och iQuosego/i med fyra tjocka häften. Här samlas iUltra/i och iQuosego/i i gemensam utgåva i faksimil. Clas Zilliacus inledande essä kastar ljus över den historiska kontexten med dess idéer, branscharbete och kopplingar mellan tidskrifterna.\n

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-171-2
ISSN Ei