Tytöt äänessä

Tytöt äänessä

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

19,00 €

Kuvaus


Routarinne, Sara
Tytöt äänessä. Paranteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinona
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 903
Helsinki 2003, 327 s.

Yksityiskohdat

Tutkimuksessa selvitetään, millainen ilmiö paranteesit ja nouseva sävelkulku ovat kerronnassa sekä mikä on niiden asema ja tehtävä keskustelujaksossa. Tutkimuksen aineistona on nuorten suomalaistyttöjen kahdenkeskisiä keskusteluja kasvokkain ja puhelimessa. Nousevalla sävelkululla kertoja ohjaa vastaanottajaa ja ennakoi jatkoa. Sekä paranteesit että nouseva sävelkulku osoittautuvat keinoiksi tuoda esiin ja tarkistaa tulkinnalle välttämättömiä taustatietoja. Ne ovat kertojan keinoja huolehtia siitä, että vastaanottaja pystyy seuraamaan esitettyä.

Lisätiedot

ISBN 951-746-457-6
ISSN 0355-1768