Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €
TAI

Kuvaus


Honkasalo, Veronika Kiilakoski, Tomi Kivijärvi, Antti
Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 114
Helsinki 2011, 259 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa puretaan Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kanuuna) kahden kehittämishankkeen (2009–2011) tuloksia. Talotyön kehittäminen ohjaa nuorisotyöntekijöitä suuntautumaan enemmän alueelliseen työhön yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö on edellyttänyt myös nuorisotyöhön liittyvän hiljaisen tiedon käsitteellistämistä – talotyön merkityksen avaamista ammattirajat ylittävissä keskusteluissa. Nuorisotyön monikulttuurisuutta käsittelevässä hankkeessa pyrittiin aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen laajentamaan työntekijöiden osaamista esimerkiksi käsiteltäessä yhdenvertaisuutta, rasisminvastaisuutta ja työyhteisöjen monikulttuurisuutta. Keskeisiksi nousivat rasisminvastaisen työotteen pohtiminen ja nuorisopalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen koulutus- ja strategiaprosesseissa.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5464-97-9
ISSN 1799-9219