Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2005:4-5

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2005:4-5

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

2,00 €

Kuvaus


Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2005:4-5. Festskrift till Lena Sisula-Tulokas. Huvudred. Dan Frände
Juridiska Föreningen i Finland
Vammala 2005, 300 s.

Yksityiskohdat

Innehåller bl.a: Edward Andersson, Sambandet mellan redovisningen, aktiebolags-lagstiftningen och företagsbeskattningen; Niklas Bruun, TRIPS-avtalet och dess rättsverkningar i finsk rätt; Johan Bärlund, Om högsta domstolen som besvärsinstans i vissa marknadsrättsliga ärenden; Lars Gorton, Condictio indebiti i nyare svensk rättspraxis; Heikki Halila, Arbetsfredspliktens subjektiva dimension och olika slags organisationsstrukturer; Mika Hemmo, Skiljeförfarande, lex mercatoria och UNIDROIT:s principer; Hannu Honka, UNCITRALs konventionsutkast om transport av gods. Tillämpningsregler; Risto Koulu, Kommer den alternativa tvistlösningen att europeiseras? Ole Lando, European Contract Law in the 21st Century.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0040-6953