Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa

Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

62,00 €

Kuvaus


Hupli, Tuomas
Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. Insolvenssioikeudellinen tutkimus saneerausvelkojan oikeusaseman perusteista
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja 253
Jyväskylä 2004, XXXI + 427 s.

Yksityiskohdat

Saneerauslainsäädännön hyväksyttävyys edellyttää riittävää suojaa täytäntöönpanointressille. Hyväksyttävyyden perusedellytyksiin kuuluu, että velallisen toimintavapautta rajoitetaan velkojien suojan edellyttämässä laajuudessa. Myös saneerauksen lopputulokselle on asetettava velkojia suojaavat vähimmäisvaatimukset. Tutkimuksessa tarkastellaan rauhoitusajan alkamista ja päättymistä sekä määräysvallan jakautumista rauhoitusaikana. Erityistä huomiota kiinnitetään maksukiellon vastaiseen suoritukseen. Lisäksi teoksessa käsitellään konkurssivertailua sekä konkurssiin siirtymistä saneerausvelkojien oikeussuojan takeina.

Lisätiedot

ISBN 951-855-227-4
ISSN 0356-7206