Tavoitteena aluevaikutus

Tavoitteena aluevaikutus

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

27,00 €

Kuvaus


Keränen, Heimo
Tavoitteena aluevaikutus. Aluekehityshankkeen suunnittelu- ja arviointiprosessit projektisyklin hallinnassa
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura. Oulun yliopiston maantieteen laitos
Nordia Geographical Publications 41:3
Oulu 2012, x + 328 s.

Yksityiskohdat

Projektit eli hankkeet ovat ohjelmallisen aluepolitiikan ja alueellisen kehittämistyön keskeisiä instrumentteja. Tässä tutkimuksessa jäsennetään hankkeen näkökulmasta ohjelmallisen kehittämistyön, arvioinnin ja hankesuunnittelun suunnittelufilosofiaa sekä hankkeen sisäistä toimintalogiikkaa. Tavoitteena on erityisesti auttaa tunnistamaan hankesuunnittelun kriittiset kohdat arviointiprosessien kautta. Hankesuunnittelu- ja arviointimallin avulla lähestytään aluekehityshankkeen suunnitteluprosessia, suunnittelun logiikkaa sekä käsitteellistetään hankkeen arvioinnin perusasiat, jotka mahdollistavat tehokkaan hankesuunnittelun ja suunnitteluprosessin hallinnan.

Lisätiedot

ISBN 978-951-42-9988-9
ISSN 1238-2086