Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä

Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

51,00 €

Kuvaus


Palm, Jukka
Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 233
Jyväskylä 2002, XXIX + 324 s.

Yksityiskohdat

PoD-kirja Teoksessa tarkastellaan niin sanotun brandi-ajattelun vaikutusta tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiin ja suoja-alueen laajuuteen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat vahvasti kuvailevien sanamerkkien ja "epätavallisten" merkkien rekisteröinti, modernin sekaannusvaaraopin laajuus sekä merkkien suojaaminen niiden vesittymiseltä. Tutkimuksessa muodostetaan käsitys siitä, mikä on rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi näissä kysymyksissä. Teoksessa kiinnitetään keskeinen huomio siihen, että modernia tavaramerkkioikeutta ei tule tarkastella sääntökeskeisenä oikeudenalana, vaan argumentaatiopohjaisena punnintajuridiikkana. Erilaisten suuntaa antavien mittapuiden perusteella määritetään se, miten kukin oikeudellinen ongelma on ratkaistava. Näin ollen kysymys on eräänlaisesta "standardilainopista", jossa erilaisten käytännöllisten tyyppitapausten merkitys korostuu.

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-322-2
ISSN 0356-7206