Talet lever!

Talet lever!

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Leinonen, Therese
Talet lever!. Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 796
Helsingfors 2015, 230 s.

Yksityiskohdat

Under åren 2005-2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättär om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet Här beskrivs de åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Sociolingvistisk variationsanalys används för att beskriva och förklara variation och förändring i språkbruket.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-292-4
ISSN 0039-6842