Tahallisuudesta rikosoikeudessa

Tahallisuudesta rikosoikeudessa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

66,00 €

Kuvaus


Matikkala, Jussi
Tahallisuudesta rikosoikeudessa
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 263
Vammala 2005, XLII + 608 s.

Yksityiskohdat

PoD-kirja Teoksessa keskitytään tahallisuuden sisältöön, erityisesti sen alarajan selvittämiseen. Johdantoluvun jälkeen käsitellään tiettyjä taustakysymyksiä kuten laillisuusperiaatetta ja sen soveltuvuutta rikoslain yleisen osan säännöksiin, rikoksen rakennetta, mieltä tutkivien tieteiden antia ja tahallisuusnäyttöjä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tahallisuuden sisältöä Suomen oikeudessa. Oikeuskäytäntö on laajasti esillä niin tässä kuin seuraavassakin luvussa, jossa käsitellään tahallisuutta Ruotsin, Tanskan, Norjan, Saksan ja Englannin oikeudessa. Viides luku on omistettu tahallisuuden ja tuottamuksen rajanvedon arvioinnille. Viimeisessä luvussa tarkastellaan tahallisuuden kohdetta koskevia kysymyksiä

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-311-6
ISSN 0356-7206