Sydösterbottnisk syntax

Sydösterbottnisk syntax

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

30,00 €
TAI

Kuvaus


Ivars, Ann-Marie
Sydösterbottnisk syntax
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 743. Studier i nordisk filologi 84
Ekenäs 2010, 319 pp.

Yksityiskohdat

Här beskrivs hur fraser och satser är uppbyggda, vilka funktioner de har och vilka betydelser de bär. Vissa uttryckssätt behandlas översiktligt, andra mer ingående. En djupare analys ägnas nominalfraser som iena byxor/i, (plocka) iblåbären, färskbröd, min en syster/i, (i) ihanden av mig, bullpåse/i, verbfraser som iskulle ha bort fått sett, ha bilen borttappad/i, samtalsmarkörer som ivetjahe, nåvetjaduvet/i samt narrativa bisatser och satsstrukturer som iDu var inte aldrig det, inte?, inte visste det de något/i.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-213-9
ISSN 0039-6842 (SLS skrif.), ISSN 0356-0376 (SNF)